Cách xác định tiêu chí trong tuyển dụng nhân sự

Tổng hợp từ những nguồn thông tin kể trên, nhà tuyển dụng lập Bảng phân tích công việc

Đối với mỗi vị trí công việc cụ thể, cần xác định từ 5-10 tuyển dụng. Các này giúp nhà tuyển dụng hình dung ra ứng cử viên lý tưởng cho vị trí cần tuyển dụng. Ngoài ra, tuyển dụng còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và thiết lập các câu hỏi tuyển dụng.

Để có tiêu chí tuyển dụng một cách chính xác và được áp dụng vào thực tiễn, nhà tuyển dụng cần phải tham khảo thông tin từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, cụ thể:

– Từ người phụ trách công việc

– Từ người đang thực hiện công việc

– Từ nhân viên trực tiếp

– Từ Bản mô tả công việc

– Từ tiêu chí công việc

– Từ phòng Tổ chức – Nhân sự

– Từ các phòng ban khác trong tổ chức

– Từ khách hàng (nếu cần thiết)

– Từ sơ đồ tổ chức.

Tổng hợp từ những nguồn thông tin kể trên, nhà tuyển dụng lập Bảng phân tích công việc và Bảng phân tích môi trường công việc. Từ những thông tin của Bảng phân tích công việc và Bảng phân tích môi trường công việc, nhà tuyển dụng lập Bảng các Tiêu chí tuyển dụng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *